skype

USB Reverse Tethring na Linuxu

Kako da podelite internet sa računara (Linux) na telefon putem USB-a ili

USB Reverse Tethring na Linuxu

USB Reverse Tethring je opcija da svoj interenet sa računara delite na mobolnom telefonu, ali putem usb kabla. Ovo je korisno u pojedinim situacijama, jer telefon se puni i pritom imate interenet. Aplikacije koje će vam raditi preko ovog postupka su WhatsApp, Messinger,FB… Ostale kao Viber,pretraživači, Skype neće ili ima još nekih podešavanja koje nisam ukačio. 🙂

Ovo može i na Windowsu da se uradi, ali je postupak tu malčice drugačiji i biće opisan na kraju kako se radi. Inače USB reverse tethring radi samo sa Androidima većim od 4.1.

Telefon mora biti rutovan i da na telefonu imate instalirano BusyBox, Terminal Emulator (poželjno), i eventualno adbd insecure.

Na telefonu pre svega mora da oslobodite Develeper options i USB Debuging. Kada ste ovo odradili posle toga idite na Nettwork Setting, pa na More, pa na USB Tethring i uključite ga.

Zatim povežete telefon i računar USB kablom. U ovom momentu moguće je da vam se mreža u Network mangeru automaski prebaci na reverse tethring, u tom slučaju samo je isključite.

Posle toga na računaru instalirate adb i fastboot alate komandom:

sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot

Otvorite terminal i kucajte ove komande:

ifconfig

da vidite na kom usb portu je telefon priključen. Može biti usb0, usb1, usb2….

Pretpostavljam da će biti usb0. Zatim napravimo statičku ip adresu za usb0 sa komandom

sudo ifconfig usb0 10.42.0.1 netmask 255.255.255.0

sledeće je da interface usb0 postavljamo kao “shared connection” odnosno deljena konekcija komadom:

echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

zatim dodelimo pravila za iptables sa komadama:

sudo iptables -t nat -F

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Sledeće je da se otkuca par komandi na telefonu može i preko komandne linije, a možete i preko Terminal emulutaora na telefonu. Ja ovo radim preko komandne linije i adb-a.

Prvo treba da nadjemo koji je interfejs na telefonu u upotrebi kucamo komandu

adb shell busybox ifconfig

Moj interfejs na telefonu je rndis0, pretpostavljam da će i vaš biti taj.

Zatim setujemo statičku iP, netmask i gateway, tako što kucamo sledeće komade, jednu po jednu (i na telefonu i preko komandne linije je isto).

adb shell

su

ifconfig rndis0 10.42.0.2 netmask 255.255.255.0

route add default gw 10.42.0.1 dev rndis0

Samo da dodam ovde ne smete da imate još neku aktivnu mrežu na računaru. Samo tu jednu sa koje delite interet, jer će u protivnom doći do konflikta ili morate da tu drugu stavite na neki drugi mrežni smegment. 

Da bismo verifikovali interenet konekciju kucamo

ping 8.8.8.8

Ako dobijete odgovor od pinga, onda je sve uredu i telefon vam dobija internet preko usb-a, tako da možete da imate interenet i preko usb-a kao i telefon da vam se puni istovremeno.

Ako još spojite i telefon preko BT-a sa računarom onda sve možete da radite preko računara i da primete pozive, sms-ove, slušate muziku sa telefona …

Poželjno je (nije neophodno) da vam WiFi na telefonu bude isključen, kao I mobilni podaci, dok ste ovako priključeni.

 

Za kontakt sa autorom ovih blogova koristite:
https://sigurnostnamrezi.wordpress.com/kontakt/

Advertisements

KAKO ISTOVREMENO KORISTITI DVA SKYPE NALOGA NA KOMPJUTERU

Kako napraviti dva Skype naloga koja možete koristiti istovremeno na računaru

Uglavnom susreo sam se sa ovim pitanjem pre par godina i od tada ovo koristim. Ne bih ni pisao o ovome da me nije skoro jedan poznanik zamolio da mu ojasnim kako ovo da napravi. Ovo je dobro za one koji imaju svoj privatan nalog na Skypu, a hoće da imaju i poslovni ili neki drugi nalog i da mogu da koriste oba naloga istovremeno.

Prvo  treba da imate instaliran Skype i svoj nalog na njemu. Zatim idite u Program files i  onda uradite sledeće. Idite u:
1.) C:\Program Files\Skype\Phone\ za 32-bitne sisteme ili
C:\Program Files(x86)\Skype\Phone\ za 64-bitne sisteme
i tu locirajte Skype.exe
2.) desni klik na file i Send to > Desktop (create shortcut)
3.) Pronadjite na vašem desktopu novi Skype shourtcut i opet desni klik na to i idete u Properties
4.) u polju Target samo na kraju dodajte /secondary tako da linija izgleda
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary                za 32-bitne sisteme ili
C:\Program Files(x86)\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary.       za 64-bitne sisteme
5.) Kliknete na kraju prvo na Apply i posle na OK    (slika 1 kako treba da izgleda korak 4)

Skype

Posle toga program možete da starujete:

Idete na Start > Run (ili pritisnite istovremeno Windows taster i R taster)
U Run prozoru koji se otvorio kucajte sledeće
za 32-bitne sisteme
“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary
za 64-bitne sisteme
“C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary
sve ovako sa navodnicima ili ga startujte preko Skype shourtcut koji ste kreirali. Kada ste startovali drugi nalog samo upišite vaše korisničke podatke ili otvorite novi nalog, koji će raditi paraleno sa vašim starim nalogom. Ovaj shourtcut nemojte brisati, nego ga stavite negde na desktopu dalje od vašeg pravog naloga ili ga jednostavno drugačije nazovite da znate koji je nalog u pitanju.
I to je to. Možete koristiti istovremno dva Skype naloga na istom kompjuteru. Evo i kako izgleda slika u taskbaru kada otvorite oba Skype naloga

2 skype naloga

DODATAK: Pošto sam dobio jedan email od vas da ovaj postupak ne funkcioniše, (zahvaljujem se pošaljiocu na obaveštenju) rešio sam da proverim šta se dešava i ovako stoje stvari. Na Windows XP, Vista i 7 ovaj postupak funkciniše, na Win 8 nisam proverio, a na Win 10 ovo ne radi. Tako da znate trenutno za ova ograničenja. Takodje ono što treba da znate kada vam se Skype updejtuje moraće te ponovo da ovo sredite do narednog updejta.